Polisi refund adalah tertakluk pada terma & syarat seperti berikut:

  • Refund tanpa sebab munasabah & budibicara tidak dibenarkan sama sekali kerana platform ini melibatkan banyak kos yang kami perlu tanggung tanpa bantuan mana-mana pihak.
  • Kos bina & maintain platform ini amatlah tinggi. Dengan pemulangan wang, kami mungkin terpaksa menanggung kos yang telah kami laburkan pada anda.​
  • Platform ini adalah salah satu inisiatif khidmat-komuniti untuk membudayakan perkongsian ilmu, memperkasa teknologi pembelajaran Industri 4.0 serta medium ilmu kos rendah. Setiap pembelian anda, sebenarnya membantu masyarakat diluar sana.
  • Anda mungkin tidak mampu/tiada kepakaran untuk hasilkan platform ini untuk membantu orang lain. Sokonglah hasrat kami ini agar satu hari anda tersenyum melihat Rakyat Malaysia terpelajar sepertimana di negara-negara maju lain.
  • Tidak boleh refund sekiranya anda tak buat latihan. Perlu tunjukkan sekurang-kurangnya 1-2 hasil kerja yang telah dilakukan untuk kami bantu proses budi bicara membantu anda.
  • Anda perlu nyatakan sebab secara bertulis kenapa hendak refund, apa masalah, serta cadangan penambahbaikan.
  • Jika ada masalah, sepatutnya anda menghubungi khidmat talian servis pelanggan, bukan terus nyatakan hasrat untuk refund.
  • Refund hanya dilakukan 30% mengikut kos-kos yang kami telah belanjakan termasuk produk digital, website akses, overhead, serta kos pemasaran.
  • Refund ini tertakluk pada 7 hari dari tarikh pembelian sahaja. Selepas itu, tiada pemulangan wang dilakukan.

Jika anda ikhlas inginkan platform pembelajaran ini terbang jauh, bantulah sehingga platform ini akhirnya berjaya membantu masyarakat di sekeliling anda. Semoga berjaya!

www.ubaidullahjaafar.com 2019

×

Cart